AQ:bit - Pitanja


#22

Da, i ja sam primjetla, temperatura nam je duplo viša, a vlažnost duplo niža, ali to jr zanemarivo s obzirom da je Bačka palanka večeras imala -147 C :joy: (jasno mi je da se radi o grešci, ali ipak :rofl:)