Carnetova mreža ne dozvoljava da se Arduino spoji na nju


#1

Ima li netko rješenje?