Hoće li GDPR utjecati na način rada lige?


#1

Pošto prema novim pravilima, tj. GDPR, gdje god se ime učenika objavljuje, moramo imati posebnu suglasnost da se ime učenika javno objavi. Zakon je nastupio 25.5 na snagu.

Hoće li utjecati na način objave rezultata već ovog kola?


#2

Poštovani Marko,

hvala na pitanju. Liga će se nastaviti odvijati u istom formatu kao i do sada. Obzirom da za sve institucije koje se natječu u Ligi imamo Sporazum o suradnji te za sve učenike/ce koji sudjeluju u Ligi mentori prikupljaju Suglasnosti roditelja o sudjelovanju u Ligi a koje uključuju cjelokupno sudjelovanje u Ligi zajedno s objavom rezultata natjecanja (shodno Pravilima Lige koja su također javno dostupna na našoj web stranici) nećemo mijenjati format Lige za već započete aktivnosti.

Za ekipe koje dolaze na Superfinale Lige (dodjelu nagrada i zadnje kolo), kao i za sve danje aktivnosti nakon završetka ove školske godine Suglasnosti će se sakupljati u novom formatu, a o čemu će svi mentori biti obavješteni e-mailom koji je dan za službenu komunikaciju u projektima IRIMa.

Srdačan pozdrav,
Paolo