Internet of Things: kućni ljubimci i domaće životinje


#1

Da li u ovom projektu moramo koristiti isključivo komponente koje smo primili u paketu ili možemo koristiti dodatne dijelove i senzore kompatibilne s MKR1000?