Micro:bit - razvojna okolina bez interneta


#1

UPOZORENJE: tekst je malo duži i zahtjeva malo tehničkoga znanja - ako ste zapeli - pitajte u nastavku i možda i odgovorimo! :smiley:

Svima je poznato da se za pisanje micro:bit programa mora imati pristup internetu.
Postoji međutim i način kako raditi programe za micro:bit bez prisustva internet veze.
Ovaj pristup ima i određenih ograničenja. Ako su vam ona prihvatljiva tada uživajte!

Ograničenja:

 1. Da bi ste napravili da stvar radi morate prilikom instalacije imati pristup internetu.
 2. Na mašinu morate instalirati dodatne programe poput node.js i pythoon-a i za to vam trebaju administrativna prava
 3. Cilj je dobiti Block Editor u Browseru - želite li Python tada to nije domena ove uputa
 4. Svaki napisani program se pamti lokalno ali ne možete ga snimiti kao HEX datoteku - dakle možete ga pokretati samo u njegovom simulatoru - ovo je pomalo najbolniji dio jer će netko trebati ponovo prepisati program na mašini koja ima mogućnost exporta u HEX format - workaround je prebacivanje na JavaScript editor, kopiranje cijelog programa u notepad kao tekst i slanje takve datoteke koja bi se na odredištu ponovo sa copy/paste ubacila u prazan JavaScript program. Meni radi :smiley:
 5. Nećete moći bez interneta dodavati nove pakete u projekt.

Eto, ako vam ovo gore navedeno ne čini neprihvatljive uvjete tada idemo dalje…

Ove upute se temelje na dokumentu kojega možete pronaći na https://makecode.com/cli pa ako vas zanima više - skočite tamo i pročitajte a ja ću taksativno:

 1. Preuzmite instalaciju Yotta-e - ovo je paket programa koji vam trebaju za razvoj aplikacija. Instalacijski program sam odradi sve što je potrebno dakle preuzmite ga na https://mbed-media.mbed.com/filer_public/2f/0b/2f0b924c-1fac-4907-989b-f2afe3f5785e/yotta_install_v023.exe i pokrenite kao administrator a on će dalje sve što treba odraditi

 2. preuzmite datoteku sa linka https://sourceforge.net/projects/srecord/files/latest/download?source=files (ZIP datoteka), stvorite folder c:\srecord te sadržaj ZIP-a raspakirajte (kopirajte) u taj folder.

 3. Preuzmite i instalirajte VisualStudio Code sa adrese https://www.visualstudio.com/downloads/

 4. Osigurajte se da je Python i SRecord u vašem pathu. Ovo je uputa samo ako imate Win7 ili novije, za starije mašine trebate ići na Properties od My Computer i tamo mijenjati postavke sistemske PATH varijable:
  4.a. Pokrenite cmd.exe kao administrator
  4.b upišite: set i pritisnite ENTER - ovo bi trebalo ispisati puno teksta - pa potražite liniju koja počinje sa PATH (možda vam je preletila preko ekrana pa trebate odskrolati unazad). Ako ista sadrži <nešto>\python\Scripts tada je Python instaliran (ako ste yotta-u instalirali kako treba tada bi to trebalo već postojati pa ovo samo navodim da vas malo zbunim :smiley: )
  4.c upišite: setx /M PATH “%PATH%;c:\srecord” i pritisnite ENTER
  4.d upišite EXIT i pritisnite ENTER - prozor bi se trebao zatvoriti

 5. Preuzmite i instalirajte node.js sa adrese: https://nodejs.org/en/

 6. Instalirajte PXT (eee da to se traži :smiley:)
  6.a pokrenite cmd.exe kao administrator
  6.b. upišite: npm install -g pxt i pritisnite ENTER naravno - sada vam on tu malo radi i kada je gotov tada ostavite taj cmd prozor pa prijeđite na sljedeću točku

 7. Još malo pa gotovo. U prozoru od cmd upišite (nakon svake linije ide ENTER):
  cd
  md microbit
  cd microbit
  pxt target microbit

i kada ovaj završi tada imate spremnu okolinu. Probajte upisati:
pxt serve

Ako vam se otvorio browser i microbit razvojna okolina u njemu a adresa pri vrhu vam je localhost tada je stvar funkcionalna!

 1. Kako imati sve na jedan klik?
  Trebate napraviti shortcut na sljedeći način:
  8.a. Na praznom dijelu ekrana kliknite desnom tipkom miša i iz padajućeg izbornika odaberite New … i onda Shortcut
  8.b. Na prvom ekranu vas pita lokaciju. Upišite c:\microbit (jer ste u točki 7 napravili folder na c:\microbit), kliknite na Next. Kada vas pita ime upišite microbit.
  8.c e sada ćete na ekranu dobiti shortcut na folder i to nam ne treba zato - desni klik na to i odaberite properties
  8.d. U Target vam piše c:\microbit, prebacite to u “Start in” polje. U polje "Target upišite “pxt.cmd serve” i nakon toga kliknite na OK.

Sada ste dobili slikicu sa kojom će vam se automatski otvoriti dva prozora. Jedan vam je crni ekrančić nazvan microbit (skriven u pozadini) a drugi je Browser sa Block Editorom. Crni ekrančić je server i dokle god postoji - dotle web stranica radi.

I to je to :slight_smile:Malo se trebate pomučiti, posebno ako vam je to prvi puta no nakon toga nema potrebe za internetom :smiley:

Disclaimer: ovo je sve vezano za Windows okolinu. Po mogućnosti WIndows 7 ili noviju. Ako znate mijenjati environment varijable tada vam ni to nije ograničenje pa stvar možete zavrtiti i na WinXP.


#2

https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000075127-makecode-for-micro-bit-windows-10-app


#3

eppur si muove! :slight_smile: probam to ASAP