Očitanja Color senzora na ekranu računala


#1

Pod ekstenzijama uključite Communication
u desnom donjem kutu promijenite recv encode mode na char
uploadajte program sa slike
Ponovo odite na connect nakon što se program uploada i spojite serijski port
Dobit ćete očitanu vrijednost crvene
Na isti način možete dodati i ostale boje


#2

Evo i kod za sve 3 komponente:


Priprema treće kolo