Robot mBot Ranger


#1

Dali je netko radio s robotom Ranger i s naredbama za encoder. Naime prlikom izrade programa za pomicanje potrebno je iza svake naredbe za kretanje staviti pauzu?Kod robota Ultimate to nije potrebno.


#2

S Rangerom je pauza kao obavezna za enkodere koji su spojeni na bijele priključke na Aurigi,ako se koriste vanjski driveri koji su spojeni na RJ45 port onda kao ne treba. Znam da je bio problem s time kad se koriste senzori poput line follower array jer je kasnilo očitavanje i odmah s time izvršavanje naredbi. Nego,program pišete u samom Arduino IDE ili u mBlocku? Jer bi mBlock kada se koriste blokovi za enkodere trebao automatski ubaciti tu potrebnu pauzu u Arduino kod.


#3

Radimo u mBlocku mada budemo prešli na Arduino IDE upravo zbog problema pracenja linije.Budemo još probali s driverima spojenim na RJ45 jer nam je logicnije da nema pauze izmedju pojedinih naredbi za kretanje.Hvala.


#4

Evo provjerio sam ne stavlja pauzu u Arduino IDE.
To s enkoderima nisu bas najbolje riješili i ispada da bez pauze odradi samo prve naredbe za kretanje a ostalo ignorira.S druge strane nastaje problem kod izvođenja programa bas zbog tih pauza.


#5

Ovo s Rangerom i njegovim enkoderima je dosta loše odrađeno,kao da su računali da će klinci samo vozati robota uokolo i ništa ne programirati niti dodavati druge senzore…