Temp. sensor DS18B20


#1

Dobar dan.
Ja trenutačno radim projekt za IoT - Arduino.
Htio sam napraviti program koji koristi temp. sensor DS18B20.
Spojio sam crnu žicu za GND, žutu na digital pin 2 i crvenu na 5V. Također sam stavio 4.7k ohm resistor na 5v i digital 2. Uplodao sam program i u serial monitoru mi ispisuje -127°C. Možete li mi objasniti što sam krivo napravio?

Evo mojeg Arduino programa. https://pastebin.com/3bkBsQYB

Hvala!


#2

Ovdje ima primjer kôda i shema spajanja. Da li ste to probali?
http://johnny-five.io/examples/temperature-ds18b20/


#3

Probajte ovaj kod da vidite ako ćete dobiti adresu senzora. Ako ne dobijete ništa provjerite još jednom ako ste sve dobro spojili a i ako to ne pomaže postoji mogućnost da je senzor neispravan. Nego,radili se o senzoru sa 1 metrom kabela ili onim koji je već zalemljen tiskanu pločicu te samo trebate kabliće da ga spojite?