Abilix problemi sa kontrolerom


#1

Neće nam prebaciti program na kontroler.
Kada ga uključimo program se u vidi se u folderu, ali kada gledamo na kontoroleru programa nema.


#2
  1. Napravite backup (kopirajte sve programe s kontrolera) na računalo.
  2. Formatirajte “disk” koji vidite kad je kontroler spojen na računalo.
  3. Prebacite program ponovno na kontroler i trebalo bi raditi.
    S vremena na vrijeme malo se “izgubi”, pa je potreban format.

#3

Puno hvala proradilo.

Molim Vas sada nam izbacuje slijedeću grešku:

Compiler error, iako je program vrlo jednostavan.
Ne pomaže format, jer javlja istu grešku.


#4

Mi smo do sad koristili programe VJC verzija 4.2 i 6.0 i s njima radi - ima više programa ako idete na stranicu Abilix-a - valjda imate pravi.
Pokušajte neki standardni primjer programa iz kakvih uputa.
Pokušajte ovdje objaviti ili nekom poslati program da on proba na drugom računalu/kontroleru.