Croatian Makers liga


CM liga - tehička pitanja U ovoj kategorij imožete postavljati sva tehnička pitanja vezana za rad s mBotima, spajanje na računalo, programiranje, kvarove, greške i slično.
CM Liga - organizacija i provedba natjecanja

O Croatian Makers ligi [Croatian Makers liga] (1)
4. kolo Croatian Makers Lige (2023./2024.) [Croatian Makers liga] (2)
Micro:Maqueen Plus robot – prijava kvara [Croatian Makers liga] (13)
3. kolo Croatian Makers Lige (2023./2024.) [Croatian Makers liga] (12)
Compile error greška u prebacivanju programa [Croatian Makers liga] (3)
Compile error greška kod prebacivanja programa [Croatian Makers liga] (1)
Micro:Maqueen Plus robot – prijava kvara 2 (senzori za praćenje linije) [Croatian Makers liga] (6)
1. kolo Croatian Makers Lige (2023./2024.) [Croatian Makers liga] (17)
4. kolo Croatian Makers Lige (2022./2023.) ( 2 ) [Croatian Makers liga] (23)
3. kolo Croatian Makers Lige (2022./2023.) [Croatian Makers liga] (18)
3. kolo Croatian Makers lige (2021./2022.) [Croatian Makers liga] (4)
MindPlus za školski tablet? [Croatian Makers liga] (1)
2. kolo Croatian Makers Lige (2022./2023.) ( 2 ) [Croatian Makers liga] (28)
[STEM box] Čudna sprava: Svemirska STEM avantura ( 2 3 4 ) [Croatian Makers liga] (73)
1. kolo Croatian Makers Lige (2022./2023.) ( 2 ) [Croatian Makers liga] (24)
Pretkolo 2022./2023 ( 2 ) [Croatian Makers liga] (26)
Pretkolo Croatian Makers Lige (2022./2023.) [Croatian Makers liga] (1)
Nova inačica Mind+ ne uključuje Maqueen Plus V2 shield [Croatian Makers liga] (2)
1. kolo CM lige 2022 [Croatian Makers liga] (19)
2. kolo Croatian Makers lige (2021./2022.) [Croatian Makers liga] (8)
Pretkolo Croatian Makers lige (2021./2022.) [Croatian Makers liga] (8)
3. kolo Croatian Makers lige (2020./2021.) [Croatian Makers liga] (8)
Fizičko kolo Croatian Makers Liga [CM Liga - organizacija i provedba natjecanja] (2)
2. kolo Croatian Makers lige (2020./2021.) [Croatian Makers liga] (18)
1. kolo Croatian makers lige (2020./2021.) [Croatian Makers liga] (20)
Problem sa motorima mbot-a [CM liga - tehička pitanja] (11)
Problem sa senzorom za praćenje linije [CM liga - tehička pitanja] (8)
Problem sa mlađom skupinom 1. Lige CM 20/21 [CM liga - tehička pitanja] (6)
Arduino SET 31 za početnike [CM liga - tehička pitanja] (4)
Arduino, izrada 7-segmentnog LED Displaya [CM liga - tehička pitanja] (3)