Korištenje senzora


#1

Zanima me je li dozvoljeno korištenje više od jedne module senzora za praćenje crte? Naravno korištenje senzora koji su došli uz robota.

Bilo bi vrlo korisno za praćenje crte pa me zanima je li u skladu s pravilima.

Hvala