MakeX 2019 info i pitanja


#43
  1. Pjer je odgovorio na ovo pitanje. Hvala @Pjer. :smiley:
  2. Možete koristiti dodatke za mBot istog proizvođača ili 3D printane strukturalne dijelove i dijelove za protutežu.

@MatejaSafaricNovak upute ste trebali dobiti u kompletu s dodacima i stazom. Postavili smo ih i na linku Q&A na našem webu.


#44

Smiju li se koristiti dupli senzori, npr. dva senzora za prepoznavanje boje, na jednom robotu?


#45

Smiju. Pazite samo da su proizvedeni od strane Makeblocka.


#46

I mi imamo mBote bez kučišta. Zar je potrebno da je mCore u kučištu?

LP


#47

mCore ne mora biti u kućištu. @mario.skrtic je spominjao kućište zbog baterija jer se iste mogu pričvrstiti na njega.


#48

Smiju li se printati dijelovi koji bi se korisitili u rješavanju zadataka, a na neki način smanjili masu mBotu?


#49

3D printani dijelovi se smiju koristiti za rješavanje zadataka samo kao fiksni dijelovi strukture. Dakle ne smijete raditi mehanizme koji će uz pomoć motora i senzora obavljati radnju. Također, kad spominjete masu robota pazite da šasija mBota mora biti neoštećena u vidu savijenih ili odsječenih dijelova.


#50

To podrazumijeva, onda i servo motor, zar ne? Recimo da se na servo motor stavi printana kuka koja bi privukla predmet, to onda nije dozvoljeno?


#51

Tako je. :slight_smile:


#53

Pozdrav!

Obzirom da smo novi u ovom natjecanju, zanima me zapravo tijek natjecanja…
Dakle, kao tim dobijemo tri zadatka koja rješavamo samostalno, dva koja rješavamo skupa sa ekipom koja je s nama na stazama i na kraju upravljački zadatak sortiranja, taj dio mislim da sam shvatio.
Dali učenici za svaki zadatak koji robot mora obaviti vraćaju robota na jedno od startnih mjesta ( mogu li ga postaviti na bilo koje od dva označena na automatskoj stazi), ili robot nakon završetka jednog zadatka može automatski krenuti u rješavanje sljedećeg? Kada je pojedini zadatak završio? Možete li pojasniti na nekom random primjeru odabira zadataka?


#54

Može li se unutar ovih 30s kod prebacivanja iz automatskog u upravljački mod robot spajati na računalo za upload programa za upravljanje sa kontrolerom.


#55

Hoće li oko staza biti pregrada. Ako da, koliko je visoka?


#56

Pozdrav,
Sve ste točno napisali u prvom dijelu. :slight_smile:
Učenici mogu napisati program kojim će robot odraditi sve zadatke bez restartanja (naravno, morate se uskladiti sa saveznicima). U slučaju restartanja moraju krenuti s nekog od 2 označena mjesta na mapi.
Na ovom video uratku možete vidjeti rješavanje zadataka u praksi a u pravilima natjecanja imate, uz tekstualni, i slikovni prikaz što se smatra riješenim zadatakom.


#57

Robot se tijekom vožnji ne smije spajati na računalo. Program za manualno upravljanje mora biti u kodu prije početka vožnje.


#58

Oko staza neće biti pregrada. :wink:


#59

Hvala na pojašnjenjima. A video uradak je?:face_with_monocle::nerd_face:


#60

Imate ga u prvom postu pod youtube


#61

Ispričavam se na propustu. Video je ovdje i u prvom postu. Hvala @zeljkou na pomoći. :wink:


#62

Možda je pitanje glupo, postoji li primjer kako treba izgledati Engineeringnotebook?
Muči me dio sa crtežima robota, moramo li to imati? Koliko to mora biti sadržajno?


#63

Jel se možda zna vrijeme početka natjecanja? Zahvaljujem na odgovoru!