Nova inačica Mind+ ne uključuje Maqueen Plus V2 shield


#1

Prateći upute na Izradi! portalu, pokušala sam, nakon instalacije Mind+ programa, dodati zadana proširenja. No, inačica programa Mind+ dostupna za download više nije 1.7.1. RC 2.0, već 1.7.2. RC 3.0, pa nakon odabira micro:bit uređaja u sekciji Board ne nudi Maqueen Plus V2 u sekciji Shield. Ne pronalazi ga niti upisom u tražilicu niti na Click here to find more.
Nadalje, jesu li naredbe u Mind+ i u Makecode editoru bitno međusobno različite i postoji li kakva razlika između ta dva editora? Jer u tečaju su rješenja dostupna samo u Mind+ aplikaciji, ali ne i u Makecode editoru. Ako odaberemo koristiti online editor (što nam je, s obzirom da nećemo svaki puta koristiti ista računala za rad, vjerojatniji izbor), da djeca ne naiđu na probleme ako su naredbe drugačije.
Hoće li e-tečaj biti dostupan s rješenjima i primjerima u Makecode editoru?
Hvala na odgovorima.


#2

Pozdrav, morate se prebaciti u “Offline” mod kako bi vam se prikazalo proširenje za Maqueen robota.

Screenshot_17