Glazbene note na mBotu


#1

Poštovani,

Zanima me da li je moguće korištenje povisilica i snizilica u notnom zapisu prilikom programiranja mBota u Arduino načinu rada?
Korištena naredba je play tone on note iz kategorije Robots.


#2

Mi smo međutonove programirali direktno u arduinu. Možete izraditi melodiju u mBlocku s najbližim ponuđenim tonovima, pa otvoriti ugrađeni arduino editor i promijeniti frekvencije željenih tonova.