Croatian Makers liga   CM liga - tehička pitanja


O CM liga - tehička pitanja kategoriji (3)
Problem sa humiture senzorom (2)
Glazbene note na mBotu (2)
BSOD na računalima (4)
Zamjenski dijelovi za mBota (10)
Problem kod prebacivanja programa na mBot - Upload to Arduino ( 2 3 4 5 ) (81)
mBlock na hrvatskom (7)
Cm liga 4. kolo pomoć (6)
Balada o baterijama ( 2 3 ) (56)
Problem s potprogramima - BLOCK (3)
Idem na robotiku i robot mi neradi i treba mi pomoć! (5)
Prvo kolo? Croatian makers ( 2 ) (39)
Prijenos programa preko Bluetooth? (2)
Novi prednji kotacic (4)
Vimeo gupa za pretkolo (4)