Problem s potprogramima - BLOCK


#1

Ako malo bolje pogledate sliku, primjetit ćete da arduino kod ne “odradi” ono što je “složeno” u mBlocku (lijevo).
Naime - potprogrami se učestalo trebaju pozivati, a vidite koliko ih poziva “arduino kod”!!!???
Pretpostavljam da je riječ o nekome bugu, ili nešto radim krivo!?
Verzija mBlocka je 3.2.2


#2

Evo, sam sebi odgovaram - riječ je bugu u 3.2.2. Najjnovija inačica 3.4.5 odradi posao kako je zamišljeno!


#3

Hvala na obavijesti!