Problem kod prebacivanja programa na mBot - Upload to Arduino


#85

Ovisi o brzini računala, mBlock 5 ima brže prebacivanje, ako vam nije problem prelaziti na novi način rada.