Uncategorized


Koje dodatke nabaviti za mBot (3)
Očitanja Color senzora na ekranu računala (2)
Carnetova mreža ne dozvoljava da se Arduino spoji na nju (1)
Random Seed ekstenzija (1)
BBC micro:bit - STEM revolucija u školama ( 2 3 ) (42)
Kviz za microbit (1)
Prvo pokretanje mBota (8)
WER 2018 novosti ( 2 ) (33)
Funkcije za Abilix (1)
Hoće li GDPR utjecati na način rada lige? (2)
Temp. sensor DS18B20 (3)
3. kolo Croatian Makers lige ( 2 3 4 ) (60)
Internet of Things: kućni ljubimci i domaće životinje (1)
Oracle Academy webinar (2)
Ultrazvučni senzor (2)
Praćenje linije (2)
Ravno kretanje robota (10)
mBot Moduli za Osnove Elektrotehnike, Mehatronike (7)
Micro:bit - razvojna okolina bez interneta (3)
WER - Croatia Open: pitanja, dogovori i ostalo ( 2 3 4 5 ) (88)
Oprema za micro:bit (3)
Micro:bit - funkcije u Block Editoru (2)
Donacija robota (4)
Microbit- PRIJENOS PODATAKA (2)
Zaustavljanje programa na micro bitu (6)
Komunikacija microbitova (2)
Kako djeci objašnjavate varijable? (4)
Program za praćenje linije i prepoznavanje prepreke ultraz.senzorima ( 2 ) (21)
Tema za ispuhivanje :D ( 2 ) (38)
Koji je koji microbit (2)