Croatian Makers liga


Svi profesori iz informatike otišli. Što sad? [Croatian Makers liga] (4)
Robotika na daljinu [Croatian Makers liga] (1)
MakeX 2019 info i pitanja ( 2 3 4 5 6 7 8 ) [CM Liga - organizacija i provedba natjecanja] (141)
2. kolo Croatian Makers lige (2019./2020.) [Croatian Makers liga] (20)
Problem sa humiture senzorom [CM liga - tehička pitanja] (2)
Croatian Makers Liga 4. kolo ( 2 ) [CM Liga - organizacija i provedba natjecanja] (36)
Konačni rezultati 3. kola, priprema za 4. kolo i sustav Neuron [Croatian Makers liga] (15)
Glazbene note na mBotu [CM liga - tehička pitanja] (2)
Priprema treće kolo ( 2 ) [Croatian Makers liga] (32)
Croatian Makers Liga treće kolo 18/19 ( 2 ) [Croatian Makers liga] (27)
Novi senzori, boja, temperatura i vlaga ( 2 ) [Croatian Makers liga] (35)
Mjerenje intenziteta boje [Croatian Makers liga] (13)
Facebook Grupa CM Liga [Croatian Makers liga] (2)
Croatian Makers Liga 2. kolo ( 2 3 4 ) [Croatian Makers liga] (62)
BSOD na računalima [CM liga - tehička pitanja] (4)
Zamjenski dijelovi za mBota [CM liga - tehička pitanja] (10)
Makex roboticko natjecanje ( 2 3 ) [Croatian Makers liga] (46)
1. kolo Croatian Makers lige (2018./2019.) ( 2 ) [Croatian Makers liga] (32)
3 kolo - pripreme i provedba ( 2 3 4 5 6 7 ) [Croatian Makers liga] (120)
CML u šk.g. 17/18 ( 2 ) [Croatian Makers liga] (33)
Problem kod prebacivanja programa na mBot - Upload to Arduino ( 2 3 4 5 ) [CM liga - tehička pitanja] (81)
Zbirka zadataka CM lige [Croatian Makers liga] (14)
mBlock na hrvatskom [CM liga - tehička pitanja] (7)
Abilix problemi sa kontrolerom [Croatian Makers liga] (4)
4. kolo Croatian Makers Lige ( 2 ) [CM Liga - organizacija i provedba natjecanja] (34)
2. kolo CM lige ( 2 3 4 5 6 ) [CM Liga - organizacija i provedba natjecanja] (100)
Svjetlosni senzor [CM Liga - organizacija i provedba natjecanja] (8)
Korisna mBot dokumentacija [Croatian Makers liga] (2)
Daljinski i timer [CM Liga - organizacija i provedba natjecanja] (7)
5. kolo Croatian Makers lige ( 2 ) [CM Liga - organizacija i provedba natjecanja] (22)